ICCS

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่


กำหนดการหลักสูตร

ลำดับ รุ่นที่/กลุ่มที่ วันที่สอน ค่าบำรุง
การศึกษา
จำนวนที่เปิดรับ สถานที่จัด
ชื่อหลักสูตร : การผลิตขนมปังเพื่ออาชีพ
1 3/3 1 - 23 มิถุนายน พ.ศ. 2567 480 25 ห้องครัวฮาลาล วิทยาลัยชุมชนปัตตานี [วิทยาลัยชุมชนปัตตานี]
2 2/2 4 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 480 25 ห้องครัวฮาลาล วิทยาลัยชุมชนปัตตานี [วิทยาลัยชุมชนปัตตานี]
ชื่อหลักสูตร : การทำผ้าย้อมสีจากเปลือกไม้
3 1/1 1 - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 120 25 โรงเรียนร่มเกล้าประชาสรรค์และศาลาประชาคมบ้านคำนางโอก ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร [วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร]
ชื่อหลักสูตร : นวดไทยเพื่อสุขภาพ
4 1/1 1 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 150 16 วัดมงคลทับคล้อ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร [วิทยาลัยชุมชนพิจิตร]
ชื่อหลักสูตร : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานเสิร์ฟ
5 4/2567 27 เมษายน - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 125 37 ศูนย์การเรียนรู้ทางภาษาด้วยตนเอง ตำบลเเม่สอด อำเภอเเม่สอด จังหวัดตาก [วิทยาลัยชุมชนตาก]
ชื่อหลักสูตร : อาหารสำหรับวัยรุ่น
6 2/2 24 - 26 เมษายน พ.ศ. 2567 24 25 ศาลาประชาคมบ้านเหล่านางงาม ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร [วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร]
ชื่อหลักสูตร : การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
7 1/1 23 - 27 เมษายน พ.ศ. 2567 30 30 ศาลากลางบ้านขามใหม่พัฒนา ตำบลไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ [วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์]
ชื่อหลักสูตร : ออกแบบของที่ระลึก
8 1/1 22 - 30 เมษายน พ.ศ. 2567 0 30 เรือนจำจังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง [วิทยาลัยชุมชนระนอง]
ชื่อหลักสูตร : ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
9 1/1 22 - 30 เมษายน พ.ศ. 2567 45 25 เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร [วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร]
ชื่อหลักสูตร : อาหารไทยสี่ภาค
10 1/1 22 - 27 เมษายน พ.ศ. 2567 144 20 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยชุมชนแพร่ [วิทยาลัยชุมชนแพร่]
ชื่อหลักสูตร : ช่างเขียนทองผ้า
11 1/1 22 - 25 เมษายน พ.ศ. 2567 24 20 ศาลากลางบ้านมะเฟือง ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ [วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์]
ชื่อหลักสูตร : โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการออกแบบกราฟฟิก
12 1/1 20 - 27 เมษายน พ.ศ. 2567 90 23 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ม.3 ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว [วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว]