ICCS

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่


กำหนดการหลักสูตร

ลำดับ รุ่นที่/กลุ่มที่ วันที่สอน ค่าบำรุง
การศึกษา
จำนวนที่เปิดรับ สถานที่จัด
ชื่อหลักสูตร : การออกแบบเสื้อ กระโปรง กางเกงจากผ้าหมักโคลนและฝ้ายตะหลุง
1 1/1 3 - 10 เมษายน พ.ศ. 2566 60 25 ศาลาประชาคมบ้านเหล่านางาม ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร [วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร]
ชื่อหลักสูตร : ขนมไทย
2 1/1 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 30 26 อาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านสะพานโยง หมู่ที่ 1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล [วิทยาลัยชุมชนสตูล]
ชื่อหลักสูตร : ช่างตัดผม จำนวน 45 ชม.
3 2/1 22 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 45 21 ค่ายลพบุรีราเมศวร์ บ้านกรงอิตำ ตำบลเกาะสะบ้า (ถนนเพชรเกษม) อำเภอเทพา สงขลา [วิทยาลัยชุมชนสงขลา]
ชื่อหลักสูตร : การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาร้า
4 1/1 20 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 90 25 บ้านโนนเปือย ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร [วิทยาลัยชุมชนยโสธร]
ชื่อหลักสูตร : การรักษาพยาบาลด้านการแพทย์แผนไทย
5 1/1 15 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 300 20 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ม.3 ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว [วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว]
ชื่อหลักสูตร : การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว
6 1/1 14 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 60 30 บ้านบากเรือ ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร [วิทยาลัยชุมชนยโสธร]
ชื่อหลักสูตร : ช่างตัดผม จำนวน 45 ชม.
7 1/1 13 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 45 21 ค่ายลพบุรีราเมศวร์ บ้านกรงอิตำ ตำบลเกาะสะบ้า (ถนนเพชรเกษม) อำเภอเทพา สงขลา [วิทยาลัยชุมชนสงขลา]
ชื่อหลักสูตร : การนวดแผนไทยเบื้องต้น
8 1/1 13 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 150 20 หน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะ [วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส]
ชื่อหลักสูตร : ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
9 1/1 13 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 225 20 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ม.3 ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว [วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว]
ชื่อหลักสูตร : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
10 1/1 13 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 30 35 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ [วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์]
ชื่อหลักสูตร : การถนอมอาหาร
11 1/1 13 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 30 27 สวนเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร [วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร]
ชื่อหลักสูตร : การตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน
12 1/1 13 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 90 20 สำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว [วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว]
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการตัดเย็บผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมตามสมัย
13 1/1 13 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 200 25 ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา [วิทยาลัยชุมชนยะลา]
ชื่อหลักสูตร : การเสริมสวยนวดสปาหน้า
14 1/1 13 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 60 25 เรือนจำจังหวัดยโสธร [วิทยาลัยชุมชนยโสธร]
ชื่อหลักสูตร : ผู้ประกอบการอาหารสุขภาพ
15 1/1 11 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 90 20 บ้านดงมะไฟ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร [วิทยาลัยชุมชนยโสธร]
ชื่อหลักสูตร : ไส้กรอกอีสาน
16 1/1 6 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 60 25 บ้านดู่ทุ่ง ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร [วิทยาลัยชุมชนยโสธร]
ชื่อหลักสูตร : การทำของที่ระลึกจากเศษหนัง
17 1/1 6 - 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 90 20 บ้านโนนยาง ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร [วิทยาลัยชุมชนยโสธร]
ชื่อหลักสูตร : อาหารสำหรับวัยรุ่น
18 1/1 6 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 24 25 ศาลาเอนกประสงค์หมู่4 ตำบลดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร [วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร]
ชื่อหลักสูตร : การบริหารการเงินและการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการชุมชน
19 1/1 4 - 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 60 25 บ้านท่าลาด ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร [วิทยาลัยชุมชนยโสธร]
ชื่อหลักสูตร : การตัดเย็บเสื้อผ้าสร้างสรรค์
20 1/1 4 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 225 23 ศูนย์เรียนรู้แฟชั่นดีไซน์ อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส [วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส]