ICCS

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่


กำหนดการหลักสูตร

ลำดับ รุ่นที่/กลุ่มที่ วันที่สอน ค่าบำรุง
การศึกษา
จำนวนที่เปิดรับ สถานที่จัด
ชื่อหลักสูตร : การดูแลสุขภาพเบื้องต้นตามหลักแพทย์แผนไทย
1 2/2 2 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 60 25 บ้านหนองแก ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร [วิทยาลัยชุมชนยโสธร]
ชื่อหลักสูตร : การตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน
2 1/1 25 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565 18 25 โรงเรียนมัธยมพรสำราญ ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ [วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์]
ชื่อหลักสูตร : การดูแลสุขภาพเบื้องต้นตามหลักแพทย์แผนไทย
3 1/1 19 - 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 60 25 บ้านกุดชุมพัฒนา ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร [วิทยาลัยชุมชนยโสธร]
ชื่อหลักสูตร : การแปรรูปอาหาร
4 5/1 17 - 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 30 25 ศาลาชุมชนบ้านถนนหักพัฒนา ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ [วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์]
ชื่อหลักสูตร : การทำของชำร่วยจากสมุนไพร
5 1/1 12 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 30 30 วัดบ่อน้ำ ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ [วิทยาลัยชุมชนแพร่]
ชื่อหลักสูตร : การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
6 2/2565 11 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 60 20 ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ วิทยาลัยชุมชนตาก ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก [วิทยาลัยชุมชนตาก]
ชื่อหลักสูตร : ร่มผ้าขาวม้านาโน
7 1/1 11 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 30 20 จ.สระแก้ว [วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว]
ชื่อหลักสูตร : การทำผ้ามัดย้อมและผ้าพิมพ์ลายสีธรรมชาติ
8 1/1 10 - 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 60 20 อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว [วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว]
ชื่อหลักสูตร : อาหารเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
9 1/1 9 - 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 210 20 วิทยาลัยชุมชนตราด [วิทยาลัยชุมชนตราด]
ชื่อหลักสูตร : การผูกผ้าและจับจีบในงานพิธีต่าง ๆ
10 1/1 7 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 60 20 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน [วิทยาลัยชุมชนน่าน]
ชื่อหลักสูตร : ช่างเขียนทองผ้า
11 2/1 2 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 24 25 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ [วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์]
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
12 5/1 2 - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 120 20 ชุมชนดารุสลาม (ตลาดเก่า) ถนนศรีปุตรา1 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา [วิทยาลัยชุมชนยะลา]