ICCS

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่


กำหนดการหลักสูตร

ลำดับ รุ่นที่/กลุ่มที่ วันที่สอน ค่าบำรุง
การศึกษา
จำนวนที่เปิดรับ สถานที่จัด
ชื่อหลักสูตร : รักษ์โลกบนผืนผ้า (Eco-Printing)
1 2/2 4 - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 60 31 ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนทานตะวันหมู่ 14 บ้านวังหมื่น ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู [วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู]
ชื่อหลักสูตร : การรักษาพยาบาลด้านการแพทย์แผนไทย
2 1/1 3 - 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 300 20 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ม.3 ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว [วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว]
ชื่อหลักสูตร : ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3 1/1 1 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 225 20 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ม.3 ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว [วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว]
ชื่อหลักสูตร : รักษ์โลกบนผืนผ้า (Eco-Printing)
4 1/1 29 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 60 23 ศาลาประชาคมหมู่ 9 บ้านห้วยไร่ ต.โนนขมิ้น อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู [วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู]
ชื่อหลักสูตร : การเกษตรแบบมินิมอล
5 1/1 28 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 36 20 วิสาหกิจชุมชนไร่ออมทรัพย์ทวี ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว [วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว]
ชื่อหลักสูตร : ขนมไทยเชิงสร้างสรรค์
6 1/1 26 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 90 20 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ม.3 ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว [วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว]
ชื่อหลักสูตร : การตัดเย็บสร้างผลิตภัณฑ์
7 1/1 12 - 18 มิถุนายน พ.ศ. 2566 0 20 อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยชุมชนระนอง [วิทยาลัยชุมชนระนอง]
ชื่อหลักสูตร : การทำอาหาร-ขนมเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
8 2/1 12 - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 30 20 อาคารเอนกประสงค์บ้านลำเปาเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา [วิทยาลัยชุมชนสงขลา]
ชื่อหลักสูตร : ช่างเชื่อมโลหะ
9 1/2566 12 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 0 50 เรือนจำกลางตาก ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก [วิทยาลัยชุมชนตาก]
ชื่อหลักสูตร : การจัดการสินค้าออนไลน์
10 1/2 7 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 60 25 บ้านเลขที่ 152/3 หมู่ที่ 4 ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี [วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี]
ชื่อหลักสูตร : การตัดเย็บผ้าหมักสมุนไพรด้วยมือ
11 1/1 7 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2566 150 35 ศาลาประชาคมหมู่ 7 บ้านศิลามงคล ต.หนองสวรรค์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู [วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู]