ICCS

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่


กำหนดการหลักสูตร

ลำดับ รุ่นที่/กลุ่มที่ วันที่สอน ค่าบำรุง
การศึกษา
จำนวนที่เปิดรับ สถานที่จัด
ชื่อหลักสูตร : การผลิตขนมปังเพื่ออาชีพ
1 3/3 4 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 480 25 ห้องครัวฮาลาล วิทยาลัยชุมชนปัตตานี [วิทยาลัยชุมชนปัตตานี]
ชื่อหลักสูตร : การตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง
2 2/2 6 - 28 เมษายน พ.ศ. 2567 480 20 โรงเรียนโรงงาน [วิทยาลัยชุมชนปัตตานี]
ชื่อหลักสูตร : การทำแหนม
3 2/1 1 - 4 เมษายน พ.ศ. 2567 60 25 บ้านเรียง ม.8 ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร [วิทยาลัยชุมชนยโสธร]
ชื่อหลักสูตร : สมุนไพรในบ้าน
4 2/2 18 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 30 30 เรือนจำจังหวัดตราด [วิทยาลัยชุมชนตราด]
ชื่อหลักสูตร : การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
5 3/1 11 - 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 120 20 ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา [วิทยาลัยชุมชนยะลา]
ชื่อหลักสูตร : สมุนไพรในบ้าน
6 1/1 4 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 30 20 เรือนจำจังหวัดตราด [วิทยาลัยชุมชนตราด]
ชื่อหลักสูตร : ช่างตัดผมสุภาพบุรุษ
7 1/2 4 - 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 30 25 เรือนจำจังหวัดตราด [วิทยาลัยชุมชนตราด]
ชื่อหลักสูตร : การเสริมสวยทรงผมสตรี
8 1/1 4 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 180 30 เรือนจำจังหวัดสระแก้ว ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว [วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว]
ชื่อหลักสูตร : เทคนิคการติดตั้งและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์
9 3/1 4 - 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 30 20 หน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะ [วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส]
ชื่อหลักสูตร : การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น
10 2/2 2 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2567 480 20 โรงเรียนโรงงาน [วิทยาลัยชุมชนปัตตานี]
ชื่อหลักสูตร : การผลิตขนมปังเพื่ออาชีพ
11 2/2 2 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2567 480 25 ห้องครัวฮาลาล วิทยาลัยชุมชนปัตตานี [วิทยาลัยชุมชนปัตตานี]
ชื่อหลักสูตร : การออกแบบเสื้อ กระโปรง กางเกงจากผ้าหมักโคลนและฝ้ายตะหลุง
12 1/1 2 - 9 มีนาคม พ.ศ. 2567 60 25 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนม่วงไข่ ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร [วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร]
ชื่อหลักสูตร : การทำไม้กวาด
13 1/1 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 60 20 ศาลากลางบ้านแสง์ ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว [วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว]
ชื่อหลักสูตร : อาหารว่างและเครื่องดื่ม
14 2/1 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 54 30 เรือนจำจังหวัดสระแก้ว ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว [วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว]
ชื่อหลักสูตร : การทำผ้าพิมพ์ลายใบไม้สีธรรมชาติ (Eco Print)
15 1/1 28 - 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 60 25 วิทยาลัยชุมชนพังงา สถานที่จัดการศึกษาอำเภอตะกั่วป่า [วิทยาลัยชุมชนพังงา]
ชื่อหลักสูตร : การนำเสนองานด้วยโปรแกรมยอดนิยม
16 1/1 27 - 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 0 20 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส [วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส]