ICCS

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่


กำหนดการหลักสูตร

ลำดับ รุ่นที่/กลุ่มที่ วันที่สอน ค่าบำรุง
การศึกษา
จำนวนที่เปิดรับ สถานที่จัด
ชื่อหลักสูตร : การถนอมอาหาร
1 1/1 22 - 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 30 20 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านั่ง อ.โพทะเล จ.พิจิตร [วิทยาลัยชุมชนพิจิตร]
ชื่อหลักสูตร : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ระดับ 1
2 1/1 22 สิงหาคม - 23 กันยายน พ.ศ. 2565 150 35 บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด [วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร]
ชื่อหลักสูตร : ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 1/1 21 สิงหาคม - 4 กันยายน พ.ศ. 2565 60 20 วิทยาลัยชุมชนแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ [วิทยาลัยชุมชนแพร่]
ชื่อหลักสูตร : การตลาดออนไลน์สำหรับวิสาหกิจชุมชน
4 1/1 17 - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 0 20 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อ.ละงู จ.สตูล [วิทยาลัยชุมชนสตูล]
ชื่อหลักสูตร : การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เตยปาหนัน
5 1/1 17 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 0 20 อาคารอเนกประสงค์บ้านสายควน ม.7 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล [วิทยาลัยชุมชนสตูล]
ชื่อหลักสูตร : การปั้นปูนลายไม้
6 1/1 15 - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 40 25 บ้านเลขที่ 33/4 หมู่ที่ 3 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี [วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี]
ชื่อหลักสูตร : การตลาดออนไลน์
7 5/5 15 - 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 60 40 โรงเรียนเทคโนโลยีมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร [วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร]
ชื่อหลักสูตร : การปั้นปูนลายไม้
8 1/2 15 - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 40 25 บ้านเลขที่ 102 หมู่ที่ 3 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี [วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี]
ชื่อหลักสูตร : การทำผ้ามัดย้อมและผ้าพิมพ์ลายสีธรรมชาติ
9 1/1 15 - 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 60 20 อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว [วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว]
ชื่อหลักสูตร : การทำบัญชีครัวเรือน
10 2/1 15 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 30 30 เรือนจำจังหวัดสระแก้ว ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว [วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว]