รายละเอียดข่าว

ข่าวรับสมัครการศึกษา
1 มีนาคม พ.ศ. 2566 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญา (3 ปี)  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม  2566   ใน 7 สาขาวิชา ดังนี้

       1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (การพัฒนาเด็กปฐมวัย)

       2. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

       3. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

       4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ)

       5. สาขาวิชาการจัดการ

       6. สาขาวิชาการบัญชี

       7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ จากลิงค์ด้านล่างนี้

https://iccs-reg.iccs.ac.th/MjF8fGFwcC9hcHBsaWNhbnQvc2hvd19kYXRhLzIwMzAx

หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยจัดการศึกษาอำเภอใกล้บ้าน  ทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 053-695578 (สำนักวิชาการ)

 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
สำนักวิชาการ